ICEE

ondernemerschapservaring  voor iedereen

Jongeren de kans bieden om tenminste één praktische ondernemerschapservaring te hebben alsvorens ze de schoolbanken verlaten, zoals het runnen van een minionderneming.

Doelstelling Europese Commissie, Actieplan Ondernemerschap 2020

Wat is ICEE?

Om het Europese beleidsdoel te behalen dat elke jongere een praktische ondernemerschapservaring zou moeten hebben alvorens de school te verlaten, werd begin 2015 het internationaal onderzoeksproject Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) in het leven geroepen. Dit nieuwe door de Europese Commissie Erasmus+ gefinancierde project wordt geleid door JA Europe, in samenwerking met vier ministeries van Onderwijs (Estland, Finland, Italië en Letland) en Agentschap Innoveren en Ondernemen (vertegenwoordiging ministerie Vlaanderen), onderzoekspartner Eastern Norway Research Institute (ENRI) en vijf nationale JA organisaties (in België, Estland, Finland, Italië, en Letland.

Binnen ICEE zal worden nagegaan hoe het scenario er uitziet bij een penetratie van 50% bij leerlingen tussen 15 en 20 jaar oud in twintig scholen over vijf landen (België, Estland, Finland, Italië en Letland).

Vlajo ging als modelorganisatie binnen JA Europe zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg en stapte samen met 4 ondernemende scholen overtuigd in het project. Het Sint-Theresiacollege uit Kapelle o/d Bos, Virgo+ uit Vilvoorde, het Koninklijk Atheneum uit Tienen en de Stedelijke Handelsschool uit Turnhout geven samen met Vlajo gedurende twee schooljaren het beste van zichzelf, met als inzet kwalitatief hoogstaand ondernemend onderwijs.

Via een actieve opvolging en vragenlijsten zullen de effecten zowel bij jongeren, leerkrachten, schoolbeleidsmakers als ouders in kaart gebracht worden. Naast het effect op de jongeren is er ook de nodige aandacht voor het kader waarbinnen de miniondernemingen georganiseerd worden. Binnen de specifieke innovation clusters zullen ook andere factoren zoals infrastructuur, inzet van personeel, integratie in de schoolcultuur, het onderwijsbeleid en de bestaande curricula onder de loep genomen worden, met als doelstelling het formuleren van aanbevelingen voor het beleid.

Neem een kijkje in de brochure over ICEE.

Nieuws?

De eerste ronde van het ICEE-onderzoek is bijna afgelopen. Hartelijk bedankt aan alle studenten, leraren, ouders en vrijwilligers uit het bedrijfsleven die op de pre- en posttest hebben geantwoord. De eerste resultaten van het onderzoek zullen tegen het begin van het schooljaar beschikbaar zijn. Ondertussen organiseerde het consortium verscheidene webinars waarin een aantal best practices werden voorgesteld, als resultaat van het onderzoek binnen de innovatieclusters.

Meer weten?

  • Bekijk de ICEE-video :

Website