CompassMe

competenties groeigericht evalueren

CompassMe is een digitale evaluatietool die het mogelijk maakt om (ondernemende) competenties en kwaliteiten van leerlingen in kaart te brengen. Bij de ontwikkeling van deze tool wordt er rekening gehouden met volgende zaken:

  • zo weinig mogelijk planlast voor de leerkrachten, 
  • eenvoudig in gebruik,
  • passend binnen de nieuwe eindtermen van de onderwijsmodernisering,
  • implementeerbaar in eerste, tweede en derde graad en in alle mogelijke richtingen.

CompassMe maakt het mogelijk om competenties te evalueren binnen de projecten die georganiseerd worden op jouw school, ook klasoverschrijdend.

Bouwstenen van CompassMe

Samen door dezelfde bril kijken

12 competenties in CompassMe:

Leerkrachten kijken samen in een bepaalde periode vanuit hun eigen vak naar een tweetal competenties die in de focus staan. Deze competenties worden omschreven in focusdoelen, zodat zowel leerkrachten als leerlingen duidelijk weten waarover het gaat.

Groeigericht evalueren

In CompassMe maken we gebruik van groeiniveaus die leerlingen motiveren om te groeien en beter te worden in bepaalde competenties en kwaliteiten. De school heeft de keuze om met 4 of 6 niveaus te werken. Ook de visuele voorstelling kan gekozen worden.

Eigenaarschap leerlingen 

CompassMe vertrekt van zelfevaluatie van de leerlingen. Daarnaast zullen de leerlingen ook zelf kunnen nadenken over mogelijke actiepunten die hen kunnen helpen bij het groeien in bepaalde competenties en kwaliteiten. Deze zelfevaluaties kunnen ook perfect gebruikt worden als basis voor leerling gesprekken. Na elke periode is het mogelijk om via een rapport feedback te geven aan de leerlingen (en ouders) op een visuele manier. Op het einde van elke graad kan er een “competentiepaspoort” gemaakt worden van elke leerling.

Voor meer informatie