CompassMe

competenties groeigericht evalueren


Vlajo is volop bezig met het ontwikkelen van CompassMe, een (vakoverschrijdend) instrument dat de groei van (ondernemende) competenties van jongeren in kaart kan brengen. De bedoeling is om deze competenties op een alternatieve manier te gaan evalueren, dat wil zeggen: niet met punten, niet met voldoende of onvoldoende, goed of slecht, droevige of blije smiley, maar met een positieve focus op groei en de acties die nodig zijn om te kunnen groeien.

Bij de ontwikkeling van deze tool staan enkele zaken centraal:

 • Het leerproces van de leerling

Gemotiveerde leerlingen die op een positieve manier gestimuleerd worden zullen ook meer halen uit hun leerproces. De focus leggen op welke kwaliteiten ze reeds bezitten en waarin ze nog kunnen groeien en wat ze hiervoor zouden kunnen doen in plaats van vooral te zeggen wat niet lukt, daar willen wij voor gaan.

 • Bruikbaarheid in de lessen

Wij zijn ons ervan bewust dat het takenpakket van een leerkracht de laatste jaren enorm is toegenomen. Gemotiveerde leerkrachten ondersteunen, daar draait het om. Want zij gaan die motivatie ook doorgeven aan hun leerlingen. Daarom gaan wij er voor om CompassMe zo eenvoudig en bruikbaar mogelijk te maken, met zo weinig mogelijk planlast.

 • Het zelfbeeld van de leerling

Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen die beter kunnen inschatten waar ze goed in zijn en wat ze graag doen, ook betere keuzes kunnen maken naar de toekomst toe. Niet alleen wat beroepskeuze betreft, maar ook de studiekeuze. Deze leerlingen zullen ook sterker in het leven staan.

Digitale evaluatietool

CompassMe is een digitale evaluatietool die momenteel ontwikkeld wordt door Vlajo en die het mogelijk maakt om de (groei in) kwaliteiten en competenties van leerlingen in kaart te brengen. CompassMe werkt per graad en kan ingezet worden in alle studierichtingen van het 1ste tot het 7de jaar.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 gaan 14 Vlaamse pilootscholen in een testfase aan de slag met CompassMe. Vanaf september 2019 zal CompassMe beschikbaar zijn voor alle Vlaamse secundaire scholen.

De ontwikkeling van CompassMe is gebaseerd op 3 belangrijke bouwstenen:

 • samen door dezelfde bril kijken
 • de groeigerichte mindset
 • het eigenaarschap van de leerlingen

Er worden 12 ondernemende competenties opgenomen in CompassMe:

Bouwstenen CompassMe

Met “samen door dezelfde bril kijken” vragen we aan leerkrachten om in een bepaalde periode dezelfde competenties te evalueren bij de jongeren. Deze competenties worden verder gedefinieerd in focusdoelen die weergeven wat de competentie juist betekent, wat de leerkrachten verwachten. Per periode bepalen de leerkrachten samen welke 2 of 3 competenties ze zullen evalueren en welke 2 tot 4 focusdoelen ze hieraan koppelen. De volgende periode kunnen er nieuwe competenties gekozen worden of kunnen competenties verder geëvalueerd worden.

Een groeigerichte mindset is nodig wanneer het gaat over het evalueren van kwaliteiten en competenties van leerlingen. We geven geen cijfer, we werken niet met smileys of andere emoties, niet met rood of groen. We gebruiken wel pictogrammen die groei stimuleren en die leerlingen op een positieve manier zin doen krijgen om beter te worden in bepaalde kwaliteiten.

Bij CompassMe geven we eigenaarschap aan de leerling. De leerlingen zullen zichzelf gaan evalueren en zullen ook gevraagd worden om zelf na te denken over mogelijke actiepunten die ze kunnen nemen om in bepaalde kwaliteiten te kunnen groeien.

CompassMe werkt volgens het “à la carte” principe: scholen kiezen zelf met welke studierichtingen ze deelnemen (liefst schoolbreed), welke leerkrachten zullen evalueren, welke competenties er in de focus worden gezet, hoeveel groeiniveaus er worden aangeboden tot zelfs de visuele weergave van deze groeiniveaus.

Interesse? Kom naar een van onze provinciale releases

Vlajo organiseert provinciale releasemomenten om CompassMe voor te stellen aan het grote publiek. Deze gaan op volgende momenten door:

 • Antwerpen, dinsdag 30 | 04 | 19, Etion Wilrijk, Sneeuwbeslaan 20, 2610 Wilrijk
 • Oost-Vlaanderen, vrijdag 03 | 05 | 19, VOKA Gent, Lammerstraat 18, 9000 Gent
 • Limburg, maandag 06 | 05 | 19, PXL Congress, gebouw D, zaal Pacioli, Elfde-liniestraat 24, 3500 Hasselt
 • West-Vlaanderen, woensdag 08 | 05 | 19, VOKA Kortrijk, President Kennedylaan 9/A, 8500 Kortrijk
 • Vlaams Brabant, woensdag 15 | 05 | 19, VAC Dirk Boutsgebouw Leuven, Diestsepoort, 3000 Leuven

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven op:

            release.compassme.be

 

Voor meer informatie