Projectgebonden of vrij gebruik

competenties groeigericht evalueren

 

 

binnen jouw Vlajo-projectwerking

Aangezien Vlajo met de eigen projecten garant staat voor ondernemend onderwijs, is de link met de competentietool snel te maken. We zorgen dan ook voor een duidelijke integratie van de competentietool in het beschikbare aanbod van onze leerlingprogramma’s, die vanaf september 2024 sterk gedigitaliseerd aangeboden zullen worden. Deze context biedt een ideale voedingsbodem om de leerlingen doelbewust de eigen ondernemende competenties verder te laten ontwikkelen.

Als leerkracht bepaal je, bij voorkeur in samenspraak met de leerlingen, tijdens welke periode de tool gehanteerd zal worden, evenals de specifieke 3 (of 2) meetmomenten. Verder kan je een focus voor bepaalde competenties suggereren, maar de individuele leerling behoudt de mogelijkheid om zichzelf op meerdere competenties in te schalen. Het eigenaarschap blijft dus in handen van de leerling. De evaluaties worden verder aangevuld met actie- en reflectiepunten om de leerling voldoende doelbewust te laten nadenken over het groeiproces.

vrij gebruik

We bieden de tool eveneens aan voor scholen, leerkrachten en leerlingen die deze competentiemeting willen toepassen buiten de specifieke Vlajo-programma’s. Op die manier ben je niet verplicht om de koppeling met het beschikbare Vlajo-aanbod te maken, maar kan je eveneens vrij gebruik maken van de tool. Vanzelfsprekend raden we aan om dit dan wel toe te passen in een voldoende ondernemende context, zodat de voorziene competenties een gepast draagvlak krijgen om te kunnen groeien.

Meer informatie

Voor meer informatie, contacteer de projectverantwoordelijke via evalueren@vlajo.org