Small Business Project - bootcamp

boost de soft skills van je studenten in één dag of één week

 

Laat je studenten een ondernemingsidee conceptueel uitwerken OF een oplossing bedenken voor een complexe uitdaging uit het werkveld 

Ben je docent en op zoek naar een waardevolle invulling voor je projectdag of projectweek? Wil je tijdens deze projectdag- of week de ondernemende competenties van je studenten een stevige boost geven? Dan is het Small Business Project - bootcamp van Vlajo iets voor jou!  

Wat is het Small Business Project - bootcamp?

Het Small Business Project - bootcamp is een praktijkgericht onderwijsprogramma op maat waarin de ontwikkeling van de ondernemende competenties van studenten centraal staat. Doorheen het Small Business Project - bootcamp leren studenten om out-of-the-box te denken, om constructief samen te werken in een (interdisciplinair) team, om helder te communiceren en presenteren, om kritisch om te gaan met informatiebronnen… Kortom doorheen het Small Business Project - bootcamp worden studenten uitgedaagd om hun ondernemende competenties maximaal te ontwikkelen zodat ze kunnen uitgroeien tot de ondernemende medewerkers en ondernemers van morgen.

Bij een Small Business Project – bootcamp worden de studenten uitgedaagd om in één dag of één week in team een ondernemingsidee conceptueel uit te werken OF een oplossing te bedenken voor een complexe uitdaging vanuit het werkveld. Meestal start het Small Business Project – bootcamp met een teambuilding en een brainstormoefening. De studenten leren elkaar op een ludieke wijze kennen en bedenken tijdens een brainstormoefening een ondernemingsidee OF mogelijke oplossingen voor de werkveldcases. Vervolgens kiezen de studententeams één ondernemingsidee of oplossing die ze conceptueel uitwerken. Hierbij denken ze na over de volgende kernvragen: ‘Wat is de absolute meerwaarde van het ondernemingsidee / de oplossing?’, ‘Welke doelgroep(en) is / zijn gebaat bij  het ondernemingsidee / de oplossing?’, ‘Welke strategische partners hebben we nodig om het ondernemingsidee / de oplossing te ontwikkelen?’… Op het einde van het project stellen de studententeams hun uitgewerkt ondernemingsidee / oplossing voor aan een professionele jury.

Maatwerk

Vlajo biedt opleidingsspecifiek maatwerk aan, dit betekent dat het Small Business Project - bootcamp telkens aangepast wordt aan de noden en wensen van de docent in kwestie. Het niveau, de inhouden, de werk- en evaluatievormen worden in samenspraak met de docent (of het docententeam) vastgelegd. Ook de tijd waarin een Small Business Project - bootcamp doorlopen wordt en het aantal studiepunten dat er aan besteed wordt, wordt in samenspraak met de docent (of het docententeam) bepaald. 

Persoonlijke begeleiding 

Vlajo biedt persoonlijke begeleiding aan, aan elk Small Business Project - bootcamp wordt een vaste Vlajo-coördinator gekoppeld. Deze coördinator volgt het Small Business Project - bootcamp samen met de betrokken docent(en) op en zorgt in voor persoonlijke coaching, sessies en feedbackmomenten. 

Voor wie is het Small Business Project - bootcamp? 

Het Small Business Project - bootcamp kan gevolgd worden door alle studenten van alle opleidingen in het Vlaams hoger onderwijs (HBO5, graduaat, professionele bachelor, postgraduaat, bachelor-na-bachelor, academische bachelor, schakelprogramma, verkort programma, master, master-na-master). 

Op welke ondersteuning kan je als docent rekenen bij een Small Business Project - bootcamp? 

Als docent (of docententeam) ben je samen met de Vlajo-coördinator verantwoordelijk voor het goed verloop van het Small Business Project - bootcamp en kan je op de volgende ondersteuning rekenen:

  • Online kenniscentrum 
  • Didactisch materiaal 
  • Persoonlijke begeleiding en coaching door Vlajo-coördinator 
  • Podcasts (Vlajo Spot On) 
  • Webinars (Vlajo Webinars) 
  • Spreker(s) uit het bedrijfsleven 
  • Nationale en internationale wedstrijden
  • Vlajo-evenementen 

Wat is de kostprijs van een Small Business Project - bootcamp? 

Vlajo tracht de kostprijs van de praktijkgerichte onderwijsprogramma’s zo laag mogelijk te houden. De kostprijs van een Small Business Project - bootcamp bedraagt €350 voor een dag en €750 voor een week. 

Meer info? 

Wil je graag meer info over het Small Business Project - bootcamp? Neem dan contact op met de Vlajo-coördinator van jouw regio. Jouw Vlajo-coördinator plant met plezier een gratis, vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te verkennen!