Vlajo-aanbod voor secundair onderwijs

een volledige leerlijn voor het secundair onderwijs

Vlajo biedt een volledige leerlijn aan voor het secundair onderwijs. Het aanbod is afgestemd op de leeftijd en de leerplannen.

  specifiek eerste graad      specifiek tweede graad      specifiek derde graad  

Of bekijk het volledige Vlajo-aanbod.
 


Vlajo zet in op 100% corona-proof ondernemen in het secundair

Tips en info nodig?

Onze uitgebreide visie kan je nalezen op onze website!

 

 Ondersteuning voor leercoaches en scholen

opleiding voor leraren   workshops voor scholen   neem contact met ons op

Voor leercoaches betrokken in een Vlajo-programma: online kenniscentra na login

Elke leercoach verbonden aan een actief Vlajo-project heeft toegang tot het bijhorende online kenniscentrum. Daar bevinden zich PowerPoints, documenten, leerplannen en een schat aan extra informatie die de leercoach ondersteunen bij het uitwerken van het project in de klas.

Train-the-Teacher

Bij Vlajo zijn we ervan overtuigd dat een leercoach goed ondersteund dient te worden om zijn klaspraktijk te blijven bijsturen en inspireren. Hiertoe organiseren we Train-the-Teachersessies. Daarnaast organiseren we heel wat live- en on demandwebinars, waarbij telkens diverse onderwerpen aan bod komen. Als Vlajo-leercoach kan je ervoor kiezen een of meerdere van deze sessies mee te pikken. Voorbeelden van voorbije sessieonderwerpen; huisstijl, webwinkel, marketing, ondernemer aan het woord, motiveren en coaching, auteursrechten, Circulair ondernemen, Canva, Moovly...
Het volledige aanbod vind je telkens terug op de Vlajo-webinarpagina en in de Vlajo-eventkalender.

Niet enkel voor leerkrachten economie, maar voor alle leerkrachten uit de verschillende graden en van verschillende vakken, organiseert Vlajo vanaf januari 2022 het vormingstraject ‘leer-kracht in een ondernemende klaspraktijk’. Met een combinatie van webinars en fysieke workshops gaan we op zoek naar mogelijke tools om ondernemingszin bij de leerlingen te stimuleren.

Aanbod Vlajo-workshops voor secundair onderwijs

Voor secundair onderwijs hebben we volgend aanbod naar scholen:

  • Eerste hulp bij Ondernemend onderwijs

Met de nieuwe eindtermen komt ondernemingszin en in het verlengde daarvan ondernemend onderwijs  nog meer in de kijker te staan. Maar wat betekent “ondernemend onderwijs” eigenlijk? Wat kan ik als leerkracht (in mijn dagdagelijkse praktijk) doen om ondernemend(er) voor de klas te staan? Hoe kan ik ondernemingszin stimuleren binnen mijn lesinhoud, mijn vak?
Aan de hand van het STEP-model (Prof. Laevers - Cego) gaan we samen op zoek naar de antwoorden op bovenstaande vragen. We nemen het leermilieu onder de loep en staan (kort) stil bij de impact van o.a. klasorganisatie, leerkrachtstijl, evaluatie…
Via concrete cases kijken we in groep wat we kunnen doen met onze opgegeven leerinhoud. We denken na over het eigenaarschap van leerlingen en leren van elkaar. Gewapend met nieuwe inzichten en praktisch inzetbare tips kan je aan de slag in je eigen klas.

  • Activerende werkvormen

Via enkele eenvoudige werkvormen nemen we je mee in het belang van activerend onderwijs.  Hoe kan je als leerkracht, op een eenvoudige manier en met beperkte middelen, het probleemoplossend vermogen van je leerlingen stimuleren? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich niet verstoppen tijdens jouw les? Welke (kleine) ingrepen zorgen ervoor dat leerlingen meer betrokken zijn?
Aan de hand van het STEP-model (Prof. Laevers - Cego) gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Je leert eenvoudige en haalbare werkvormen bewust inzetten om een klasorganisatie in te richten waar leerlingen niet alleen samen leren, maar ook samen leven. Daarnaast verken je ook heel wat tips en tools om meer rendement te halen uit groepswerk. We geven je een overzicht (met bijhorende uitleg) mee zodat je zelf veilig aan de slag kan.

  • Groeigericht evalueren

Competentiegericht onderwijs wordt steeds actueler: niet alleen worden transversale sleutelcompetenties opgenomen in de nieuwe eindtermen, ook het bedrijfsleven vraagt steeds meer naar competente en ondernemende werknemers. Om competentiegericht onderwijs te implementeren is een praktijkgerichte aanpak nodig: naast het creëren van aangepaste leermilieus waarbinnen deze leerdoelen kunnen gerealiseerd worden, dient men ook stil te staan bij de evaluatie ervan.
Tijdens een interactieve workshop maak je kennis met de groeigerichte visie op evalueren van (ondernemende) competenties. We kijken naar het belang van ondernemend en competentiegericht onderwijs en bestuderen de rol die zowel de leerkracht als de leerling hierin kan spelen (eigenaarschap van de leerling).
--> deze workshop is gelinkt aan het gebruik van de Vlajo-evaluatietool CompassMe.

Je wil een workshop in jouw school?

Scholen die dat wensen kunnen intekenen op de specifieke workshops die Vlajo organiseert in scholen. Een workshop duurt minimum 2 uren, liefst 3 uren.

  • Contacteer de Vlajo-hoofdcoördinator secundair onderwijs om concreet af te spreken: Ben Peeters | workshopsecundair@vlajo.org | 0490 44 72 57
     


Contact

Vlajo staat in voor de begeleiding van het totale aanbod voor secundair onderwijs via een team van regionale coördinatoren. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

overkoepelend

O&O BEGELEIDING: regionale coördinatoren