Vlajo-aanbod voor secundair onderwijs


registreer

  specifiek eerste graad   specifiek tweede graad   specifiek derde graad   opleiding voor leraren   workshops voor scholen   neem contact met ons op


Een volledige leerlijn voor het secundair onderwijs

Vlajo biedt een volledige leerlijn aan voor het secundair onderwijs. Het aanbod is afgestemd op de leeftijd en de leerplannen.

Voor het hele secundair

VlajoChallenge | speel en onderneem

VlajoChallenge is een online educatief spel. De leerlingen worden manager van hun eigen virtuele winkelketen en nemen het op tegen hun klas­genoten in een spannende uitdaging. Bij het draaien van elke spelronde winkelen de klanten in de stad en gelden de courante marktprincipes. Al spelend maken ze zo kennis met alles rond een ­winkel openen. Wil je VlajoChallenge leren kennen om het te kunnen spelen met je leerlingen, dan word je in het webinar volledig ondergedompeld in VlajoChallenge.
Lees meer...

Stem-OvK | brug tussen STEM-onderwijs en STEM-bedrijven

Een inspirerende gastles rond STEM-ondernemerschap: de leerlingen gaan in dialoog met ondernemers, bedrijfsleiders en verantwoordelijken uit STEM-bedrijven. Ervaren technologen, techniekers en wetenschappers die in de klas gedurende 2 lesuren vrijwillig een gastles geven over één specifiek thema en zo hun passie overbrengen op je leerlingen. Een efficiënte, levendige manier om leerlingen te motiveren voor een STEM-studiekeuze.
Lees meer...

Ondernemers voor de Klas | onderwijs en bedrijfsleven in dialoog

Wat verwachten bedrijven van medewerkers? Welke vaardigheden zijn nodig om in een bedrijf mee te draaien? Vlajo Ondernemers voor de Klas biedt  een mooie aanvulling op deze thematiek! Tijdens een 2 uur durende gastles deelt een ondernemer of bedrijfsleider zijn passie, kennis en levenservaring met de leerlingen.
Lees meer...

CompassMe | competenties groeigericht evalueren

CompassMe is de evaluatietool van Vlajo die het mogelijk maakt om de (ondernemende) kwaliteiten en competenties van leerlingen in kaart te brengen. CompassMe vertrekt van zelfevaluatie door de leerling, gekoppeld aan de feedback van verschillende vakleerkrachten. Kan ingezet worden over de hele school, binnen een graad, voor een of enkele klassen of binnen projectwerk.
Lees meer...


Specifiek eerste graad

In deze video zie je ons volledige aanbod voor de eerste graad mooi op een rij!

Talentenstage | de onderneming als kwaliteitslabo

Tijdens de Vlajo’s Talentenstage werken leerlingen vanuit een talentgerichte benadering samen met een bedrijf. Met een kant-en-klaar lessenpakket rond kwaliteiten en talenten ga je in de klas aan de slag. Op basis van hun kwaliteiten worden de leerlingen uitgedaagd om op een creatieve manier te solliciteren voor een echte job. Uiteindelijk gaan ze een halve dag aan de slag in een bedrijf en worden ze bijgestaan door een Vlajo-droomcoach (bedrijfsmedewerker).
Lees meer...

Talent4Change | talentvol (samen)werken aan een leefbare wereld

Talent4Change geeft je leerlingen handvatten om hun (ondernemende) talenten  te ontdekken. Gewapend met deze inzichten organiseren ze samen een klasproject waar engagement voorop staat.
Leren efficiënt groepswerken, elkaars talenten kunnen inschatten en inzetten, ook na en buiten een Talent4Change-project is dit interessant!
Lees meer...
 

Kid@bizz | stap voor stap je eigen bedrijf

In het Kid@bizz-project ontdekken leerlingen van de 1ste graad al doende het bedrijfsleven: ze starten een eigen bedrijfje aan de hand van het Business Model Canvas. Zodra die structuur uitgetekend is, gaan ze aan de slag met verschillende activiteiten om hun project vorm te geven en tot een goed einde te brengen.
Lees meer...


Specifiek tweede graad

Jieha | ondernemend met engagement

Jieha is een korte projectervaring voor leerlingen in het vierde middelbaar. In kleine teams starten ze een eigen project waarbij ingezet wordt op de ondernemende competenties. Een Jieha legt de focus op engagement en eigenaarschap van de leerlingen.
Lees meer...

Met het project CiLO - Circulair Leren Ondernemen heeft de Universiteit Hasselt met ondersteuning van Vlaanderen Circulair en Vlajo een lespakket uitgewerkt omtrent de circulaire economie. Dit lespakket stoomt leerlingen uit de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs klaar om met circulair ondernemen aan de slag te gaan. Het is dus de ideale voorbereiding voor leerling en leerkracht om projecten als de Jieha en Mini-onderneming met zorg voor onze planeet te realiseren! Dankzij de steun van Vlaanderen Circulair kan dit lessenpakket gratis digitaal aangeboden worden.


Specifiek derde graad

Mini-onderneming | een eigen onderneming van a tot z

Leerlingen van de derde graad bedenken hun eigen concept en vervolgens beheren ze hun Mini-onderneming helemaal zelf. Van brainstormen naar missie en doelen, marktonderzoek doen en het aanbod bepalen, startkapitaal verzamelen, je eigen Business Model Canvas en businessplan uitschrijven, verkoopmomenten en aandeelhoudersvergaderingen organiseren en zo meer. De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen!
Lees meer...

Studentenbedrijf | ondernemen kan je leren!

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs starten een eigen onderneming op in teams van 1 tot 5 leerlingen. Hierbij doorlopen ze alle stappen om een onderneming op te starten, zoals ze dit ook 'in het echt' zullen moeten doen. In een kant-en-klaar werkboek wordt de theorie (wettelijke richtlijnen, geldende verplichtingen) afgetoetst naar relevantie voor hun eigen project en ideeën. De leerlingen maken zelf een uitgebreid businessplan op, dat hen loodst doorheen de ontwikkeling van hun bedrijf.
Lees meer...

Innovatiekamp | creatieve oplossingen in team

Een Innovatiekamp/dag is een brainstorm voor teams van leerlingen derde graad secundair onderwijs die elkaar vooraf niet kennen. De teams krijgen de opdracht voor een bepaald bedrijfsprobleem een creatieve-innovatieve oplossing te bedenken en uit te werken. Tussendoor krijgen ze advies van deskundigen. Ze stellen een kort businessplan op en presenteren hun idee voor een jury. Die jury selecteert aan het eind van het boeiend parcours de best bruikbare ideeën.
Lees meer...

Met het project CiLO - Circulair Leren Ondernemen heeft de Universiteit Hasselt met ondersteuning van Vlaanderen Circulair en Vlajo een lespakket uitgewerkt omtrent de circulaire economie. Dit lespakket stoomt leerlingen uit de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs klaar om met circulair ondernemen aan de slag te gaan. Het is dus de ideale voorbereiding voor leerling en leerkracht om projecten als de Jieha en Mini-onderneming met zorg voor onze planeet te realiseren! Dankzij de steun van Vlaanderen Circulair kan dit lessenpakket gratis digitaal aangeboden worden.


Vlajo zet in op 100% corona-proof ondernemen in het secundair

Tips en info nodig?

Onze uitgebreide visie kan je nalezen op onze website!

 

 Ondersteuning voor leercoaches en scholen

Voor leercoaches betrokken in een Vlajo-programma: online kenniscentra na login

Elke leercoach verbonden aan een actief Vlajo-project heeft toegang tot het bijhorende online kenniscentrum. Daar bevinden zich PowerPoints, documenten, leerplannen en een schat aan extra informatie die de leercoach ondersteunen bij het uitwerken van het project in de klas.

Train-the-Teacher

Bij Vlajo zijn we ervan overtuigd dat een leercoach goed ondersteund dient te worden om zijn klaspraktijk te blijven bijsturen en inspireren. Hiertoe organiseren we Train-the-Teachersessies. Daarnaast organiseren we heel wat live- en on demandwebinars, waarbij telkens diverse onderwerpen aan bod komen. Als Vlajo-leercoach kan je ervoor kiezen een of meerdere van deze sessies mee te pikken. Voorbeelden van voorbije sessieonderwerpen; huisstijl, webwinkel, marketing, ondernemer aan het woord, motiveren en coaching, auteursrechten, Circulair ondernemen, Canva, Moovly...
Het volledige aanbod vind je telkens terug op de Vlajo-webinarpagina en in de Vlajo-eventkalender.

Niet enkel voor leerkrachten economie, maar voor alle leerkrachten uit de verschillende graden en van verschillende vakken, organiseert Vlajo vanaf januari 2022 het vormingstraject ‘leer-kracht in een ondernemende klaspraktijk’. Met een combinatie van webinars en fysieke workshops gaan we op zoek naar mogelijke tools om ondernemingszin bij de leerlingen te stimuleren.

Aanbod Vlajo-workshops voor secundair onderwijs

Voor secundair onderwijs hebben we volgend aanbod naar scholen:

  • Eerste hulp bij Ondernemend onderwijs

Met de nieuwe eindtermen komt ondernemingszin en in het verlengde daarvan ondernemend onderwijs  nog meer in de kijker te staan. Maar wat betekent “ondernemend onderwijs” eigenlijk? Wat kan ik als leerkracht (in mijn dagdagelijkse praktijk) doen om ondernemend(er) voor de klas te staan? Hoe kan ik ondernemingszin stimuleren binnen mijn lesinhoud, mijn vak?
Aan de hand van het STEP-model (Prof. Laevers - Cego) gaan we samen op zoek naar de antwoorden op bovenstaande vragen. We nemen het leermilieu onder de loep en staan (kort) stil bij de impact van o.a. klasorganisatie, leerkrachtstijl, evaluatie…
Via concrete cases kijken we in groep wat we kunnen doen met onze opgegeven leerinhoud. We denken na over het eigenaarschap van leerlingen en leren van elkaar. Gewapend met nieuwe inzichten en praktisch inzetbare tips kan je aan de slag in je eigen klas.

  • Activerende werkvormen

Via enkele eenvoudige werkvormen nemen we je mee in het belang van activerend onderwijs.  Hoe kan je als leerkracht, op een eenvoudige manier en met beperkte middelen, het probleemoplossend vermogen van je leerlingen stimuleren? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen zich niet verstoppen tijdens jouw les? Welke (kleine) ingrepen zorgen ervoor dat leerlingen meer betrokken zijn?
Aan de hand van het STEP-model (Prof. Laevers - Cego) gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Je leert eenvoudige en haalbare werkvormen bewust inzetten om een klasorganisatie in te richten waar leerlingen niet alleen samen leren, maar ook samen leven. Daarnaast verken je ook heel wat tips en tools om meer rendement te halen uit groepswerk. We geven je een overzicht (met bijhorende uitleg) mee zodat je zelf veilig aan de slag kan.

  • Groeigericht evalueren

Competentiegericht onderwijs wordt steeds actueler: niet alleen worden transversale sleutelcompetenties opgenomen in de nieuwe eindtermen, ook het bedrijfsleven vraagt steeds meer naar competente en ondernemende werknemers. Om competentiegericht onderwijs te implementeren is een praktijkgerichte aanpak nodig: naast het creëren van aangepaste leermilieus waarbinnen deze leerdoelen kunnen gerealiseerd worden, dient men ook stil te staan bij de evaluatie ervan.
Tijdens een interactieve workshop maak je kennis met de groeigerichte visie op evalueren van (ondernemende) competenties. We kijken naar het belang van ondernemend en competentiegericht onderwijs en bestuderen de rol die zowel de leerkracht als de leerling hierin kan spelen (eigenaarschap van de leerling).
--> deze workshop is gelinkt aan het gebruik van de Vlajo-evaluatietool CompassMe.

Je wil een workshop in jouw school?

Scholen die dat wensen kunnen intekenen op de specifieke workshops die Vlajo organiseert in scholen. Een workshop duurt minimum 2 uren, liefst 3 uren.

  • Contacteer de Vlajo-hoofdcoördinator secundair onderwijs om concreet af te spreken: Ben Peeters | workshopsecundair@vlajo.org | 0490 44 72 57
     


Contact

Vlajo staat in voor de begeleiding van het totale aanbod voor secundair onderwijs via een team van regionale coördinatoren. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

overkoepelend

O&O BEGELEIDING: regionale coördinatoren