Vlajo-aanbod voor secundair onderwijs


registreer

  aanbod eerste graad   aanbod tweede graad   aanbod derde graad   opleiding voor leraren   workshops voor scholen   neem contact met ons opeen volledige leerlijn

Vlajo biedt een volledige leerlijn aan voor het secundair onderwijs. Het aanbod is afgestemd op de leeftijd en de leerplannen.

 

 

Aanbod eerste graad

Talentenstage | de onderneming als kwaliteitslabo

Tijdens de Vlajo’s Talentenstage werken leerlingen vanuit een talentgerichte benadering samen met een bedrijf. Met een kant-en-klaar lessenpakket rond kwaliteiten en talenten ga je in de klas aan de slag. Op basis van hun kwaliteiten worden de leerlingen uitgedaagd om op een creatieve manier te solliciteren voor een echte job. Uiteindelijk gaan ze een halve dag aan de slag in een bedrijf en worden ze bijgestaan door een Vlajo-droomcoach (bedrijfsmedewerker).
Lees meer...

Talent4Change | talentvol (samen)werken aan een leefbare wereld

Talent4Change geeft je leerlingen handvatten om hun (ondernemende) talenten  te ontdekken. Gewapend met deze inzichten organiseren ze samen een klasproject waar engagement voorop staat.
Talent4Change is ook passend binnen leerplan mens &samenleving (KOV)
Binnenkort meer info...
 

Kid@bizz | stap voor stap je eigen bedrijf

In het Kidd@Bizz-project ontdekken leerlingen van de 1ste graad al doende het bedrijfsleven: ze starten een eigen bedrijfje aan de hand van het Business Model Canvas. Zodra die structuur uitgetekend is, gaan ze aan de slag met verschillende activiteiten om hun project vorm te geven en tot een goed einde te brengen.
Lees meer...
 

Blik | Beroep, Loopbaan en Ik - reflecteren over je loopbaan (2de jaar)

! BLIK is aan een grondige revisie toe ifv de nieuwe eindtermen, sleutelcompetenties en leerplannen. Deze revisie zal doorgaan schooljaar 2019-2020. Indien kader bieden we Blik niet aan schooljaar 2019-2020.

Blik is een vakoverschrijdend project dat jongeren ondersteunt in hun studiekeuzeproces. Via diverse DOE-opdrachten verkennen de leerlingen hun vaardigheden en interesses. Dit gecombineerd met praktische informatie over persoonlijke financiën en het belang van studie en beroepsplannen zorgt voor een boeiend reflectiemoment.
Lees meer...

Aanbod tweede graad

VlajoChallenge | speel en onderneem

VlajoChallenge is een online educatief spel. De leerlingen worden baas van hun eigen virtuele winkelketen en nemen het op tegen hun klas­genoten in een spannende uitdaging. Bij het draaien van elke spelronde winkelen de klanten in de stad en gelden de courante marktprincipes. Al spelend maken ze zo kennis met zaken als een ­winkel openen, producten aankopen, voorraad­beheer, reclame maken, personeel aanwerven, ­verkoopprijzen bepalen, concurrentie, winst ­maken, lenen enzomeer.
Lees meer...

Jieha | ondernemen met engagement

Jieha is een korte ondernemingservaring voor leerlingen. In kleine teams starten ze een eigen bedrijfje en proeven ze op die manier van ondernemen. Een Jieha-onderneming legt de focus op ondernemen met engagement. De leerlingen commercialiseren een product of dienst of beiden en baseren zich daarbij op de 7 E’s van JiEha. De kunst bestaat erin om in het project vorm te geven met aandacht voor deze E's: Economisch, Engagement, Ecologisch, Efficiënt, Educatief, Eerlijk en Ethisch. In een Jieha zoeken leerlingen een harmonieuze manier van ondernemen met een mooie balans tussen people, planet en profit.
Lees meer...

 • Vlajo organiseert in elke provincie begin schooljaar een Train-the-Trainer-opstartsessie.

Talent4Event | talent(en) ontwikkelen door samenwerken

Talent4Event geeft je leerlingen handvatten om hun (ondernemende) talenten te ontdekken. Gewapend met deze inzichten organiseren ze samen een klasproject. Afhankelijk van hun kwaliteiten nemen ze een verantwoordelijkheid op binnen de groep. Deze aanpak kan nadien in eender welk groepswerk toegepast worden.
Lees meer...

 

Aanbod derde graad

Mini-onderneming | een eigen onderneming van a tot z

Leerlingen van de derde graad kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Vlajo Mini-onderneming volgens de regels van de kunst: van brainstormen naar missie en doelen, marktonderzoek doen en het productaanbod bepalen, startkapitaal verzamelen, je eigen businessplan uitschrijven, verkoopmomenten organiseren, aandeelhoudersvergaderingen organiseren en zo meer. De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen!
Lees meer...

 • Vlajo organiseert in elke provincie begin schooljaar een Train-the-Trainer-opstartsessie.

Studentenbedrijf | ondernemen kan je leren!

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs starten een eigen onderneming op in teams van 1 tot 5 leerlingen. Hierbij doorlopen ze alle stappen om een onderneming op te starten, zoals ze dit ook 'in het echt' zullen moeten doen. In een kant-en-klaar werkboek wordt de theorie (wettelijke richtlijnen, geldende verplichtingen) afgetoetst naar relevantie voor hun eigen project en ideeën. De leerlingen maken zelf een uitgebreid businessplan op, dat hen loodst doorheen de ontwikkeling van hun bedrijfje.
Lees meer...

 • Vlajo organiseert in elke provincie begin schooljaar een Train-the-Trainer-opstartsessie.

Talent4Event | talent(en) ontwikkelen door samenwerken

Talent4Event geeft je leerlingen handvatten om hun (ondernemende) talenten te ontdekken. Gewapend met deze inzichten organiseren ze samen een klasproject.Afhankelijk van hun kwaliteiten nemen ze een verantwoordelijkheid op binnen de groep. Deze aanpak kan nadien in eender welk groepswerk toegepast worden.
Lees meer...

Innovatiekamp | creatieve oplossingen in team

Een Vlajo Innovatiekamp/dag is een brainstorm voor teams van leerlingen derde graad secundair onderwijs die elkaar vooraf niet kennen. De teams krijgen de opdracht voor een bepaald bedrijfsprobleem een creatieve-innovatieve oplossing te bedenken en uit te werken. Tussendoor krijgen ze advies van deskundigen. Ze stellen een businessplan op en presenteren hun idee voor een jury. Die jury selecteert aan het eind van het boeiend parcours de beste ideeën.
Lees meer...

Ondernemers voor de Klas | onderwijs en bedrijfsleven in dialoog

Wat verwachten bedrijven van afgestudeerden? Welke vaardigheden zijn nodig om in een bedrijf mee te draaien? Vlajo Ondernemers voor de Klas biedt  een mooie aanvulling op deze thematiek! Tijdens een 2 uur durende gastles deelt een ondernemer of bedrijfsleider zijn passie, kennis en levenservaring met de leerlingen.
Lees meer...

Stem-OvK |brug tussen STEM-onderwijs en STEM-bedrijven

Een inspirerende gastles rond STEM-ondernemerschap: de leerlingen gaan in dialoog met ondernemers, bedrijfsleiders en verantwoordelijken uit STEM-bedrijven. Ervaren technologen, techniekers en wetenschappers die in de klas gedurende 2 lesuren vrijwillig een gastles geven over één specifiek thema en zo hun passie overbrengen op je leerlingen. Een efficiënte, levendige manier om laatstejaarsleerlingen te motiveren voor een STEM-studiekeuze.
Lees meer...

CompassMe | competenties groeigericht evalueren

Vlajo is volop bezig met de ontwikkeling van een online tool die kwaliteiten van leerlingen opvolgt en in kaart brengt. De focus ligt hierbij op de groei die leerlingen doormaken op vlak van ondernemende competenties. De tool zit momenteel in pilootfase en wordt getest in verschillende scholen in Vlaanderen. Schooljaar 2018-2019 wordt de digitale kant volledig uitgewerkt zodat CompassMe vanaf 2019-2020 beschikbaar is voor alle Vlaamse scholen.
Lees meer...

 Ondersteuning voor leercoaches en scholen

Online kenniscentra na login

Elke leercoach verbonden aan een actief Vlajo-project heeft toegang tot het bijhorende online kenniscentrum. Daar bevinden zich PowerPoints, documenten, leerplannen en een schat aan extra informatie die de leercoach ondersteunen bij het uitwerken van het project in de klas.

Aanbod individuele Train-the-Trainer

Bij Vlajo zijn we ervan overtuigd dat een leercoach goed ondersteund dient te worden om zijn klaspraktijk te blijven bijsturen en inspireren. Hiertoe organiseren we Train-the-Trainersessies rond diverse onderwerpen.

 • Zo zijn er begin schooljaar de programmaspecifieke Train-the-Trainers voor leercoaches Jieha, Mini-onderneming en Studentenbedrijf waarbij specifieke projectgerelateerde informatie wordt meegegeven.
 • Tijdens de herfst organiseren we Train-the-Trainersessies VlajoChallenge.
 • Daarnaast organiseren we tweemaal per schooljaar een Train-the-Trainer-dag, waarbij telkens drie onderwerpen aan bod komen. Als Vlajo-leercoach kan je ervoor kiezen een of meerdere van deze sessies mee te pikken. Voorbeelden van voorbije sessieonderwerpen; huisstijl, webwinkel, marketing, ondernemer aan het woord, motiveren en coaching,... (november en maart)
   
 • Workshop ‘Organiseren van een ondernemend leermilieu’
  Vlajo werkt reeds jaren met het “Telefoonmodel” als fundament voor zijn pedagogische aanpak inzake ondernemend onderwijs, ontwikkeld door CEGO KULeuven (prof. dr. Ferre Laevers).  CEGO KULeuven ontwikkelde zopas een toolbox – bij wijze van actualisering van het “Telefoonmodel” -  voor leerkrachten en begeleiders in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs: Ondernemingszin (h)erkennen en stimuleren.  De vorming heeft tot doel te leren werken met een tool waarmee leerkrachten en docenten hun eigen didactische aanpak en lesactiviteiten kunnen monitoren, hoe ze hun didactiek en lesactiviteiten kunnen ontwikkelen, zodat ze de mate van ondernemingszin bij kinderen en jongeren kunnen inschatten en vervolgens hun leerlingen en studenten nog meer overeenkomstig begeleiden tot ondernemend gedrag.
  Voor meer informatie over de ontwikkeling van deze toolbox kan je terecht bij CEGO Onderzoek & Ontwikkeling (cego.onderzoek@kuleuven.be).

  Secundair Onderwijs

  10 januari | Testing door Vlajo team SO
  27 februari | Donche (Thomas More), Vorselaar --> inschrijven via Donche
  15 mei |  Eekhoutcentrum Kortrijk --> inschrijven via Eekhoutcentrum
  Meer info: ben.peeters@vlajo.org

Info en inschrijven voor de Train-the-trainers

Het volledige aanbod vind je telkens terug in de Vlajo-evenementenkalender.

Aanbod Vlajo-workshops voor scholen

Scholen die dat wensen kunnen intekenen op de specifieke workshops die Vlajo organiseert in scholen. Voor secundair onderwijs hebben we vanaf 2018-2019 momenteel volgend aanbod:

 • Workshop ‘Organiseren van een ondernemend leermilieu’
 • Workshop ‘Evalueren binnen een ondernemend leermilieu’  --> deze workshop is gelinkt aan het gebruik van de Vlajo-evaluatietool.

Info en inschrijven voor de Vlajo-workshops

 • Contacteer de Vlajo-hoofdcoördinator secundair onderwijs.


Contact

Vlajo staat in voor de begeleiding van het totale aanbod voor secundair onderwijs via een team van regionale coördinatoren. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

overkoepelend

O&O BEGELEIDING: regionale coördinatoren

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen