Projecten

uitwerken met jouw klas of de hele school


Alle Vlajo projecten hebben als doel om ondernemingszin te stimuleren bij kinderen. Vlajo helpt je concreet op weg om een ondernemende leeromgeving in te richten waarin kinderen heel wat kansen krijgen om ook leergebiedoverschrijdende vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. In alle onze projecten promoten we de samenwerking met ondernemingen en droomcoaches. Elk project start met een workshop of uitleg op een personeelsvergadering. Indien u als directie interesse heeft in één van onze projecten komen we graag vrijblijvend langs.


 

Of volg een Vlajo-workshop, individueel of met het hele team


Vlajo-projectcoördinatoren basisonderwijs